ISIC ONE ISIC ONE

Nutrició

AMB LA  GEMMA MORALES

L’ alimentació juga un paper molt important en el tractament del pacient oncològic, és per això que revisem els factors nutricionals i els hàbits alimentaris i els adaptem a cada moment del procés.
Creem pautes d’alimentació personalitzades per tal d’assolir el màxim benestar físic i emocional, així com reforçar el tractament i permetre que aquest segueixi el seu curs sense interrupcions.