ISIC ONE ISIC ONE

Servei d’ infermeria

Servei
d’
infermeria

Soporte paciente Oncológico

Servei d’ infermeria

Biografía

El servei d’infermeria d’ISIC ONE està format per la Laia, la Sònia i la Susana. Tres infermeres que t’acompanyen en el transcurs de la malaltia i els tractaments que se’n deriven. Tenint cura de totes les teves necessitats ja siguin físiques, emocionals o espirituals i actuant com a nexe amb la resta de professionals.